Archeologické léto detail prohlídky: Velké Opatovice

Velké Opatovice

Výšinná opevněná lokalita se nachází asi 1,5 km jižně od Velkých Opatovic. V terénu jsou dodnes dobře patrny relikty opevnění – val a příkop, které obklopují plochu přibližně 1,8 ha. Hradisku byla věnována pozornost od počátku 20. století. Na hradisku máme doloženo věteřovské osídlení starší doby bronzové a osídlení starší doby železné (halštatské). Pravděpodobně byla lokalita příležitostně využívána také v raném a vrcholném středověku, doklady opevnění pro tato období však nemáme.

Relikty opevnění hradiště dodnes patrné v terénu. Foto: L. Bedáň.

Relikty opevnění hradiště dodnes patrné v terénu. Foto: L. Bedáň.

Výzkum opevnění hradiště z r. 1984 pod vedením A. Štrofa. Foto: zdroj archiv Muzea regionu Boskovicka.

Výzkum opevnění hradiště z r. 1984 pod vedením A. Štrofa. Foto: zdroj archiv Muzea regionu Boskovicka.

Místo srazu: poblíž Velkých Opatovic – u informační tabule Naučné stezky Hanýsek.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

 

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách