Archeologické léto: detail prohlídky Mohylové pohřebiště Velká Dobrá

Mohylové pohřebiště Velká Dobrá

Jedná se o jedno z mála ve větším rozsahu dochovaných mohylových pohřebišť ve středních Čechách. Pohřebiště bylo zkoumáno již na konci 19. století, kdy jeho výzkum provedli J.L. Píč (Národní muzeum) a J. Szombathy (Přírodovědecké muzeum Videň). Tento výzkum připomíná památník vztyčený v roce 1953 na největší z prozkoumaných mohyl. Mohyly pro výzkum byly rozděleny podle přidělených čísel, kdy J.L. Píč zkoumal mohyly označené sudými čísly a J. Szombathy čísly lichými. Artefakty z těchto výzkumů jsou tak uloženy jak v Národním muzeu v Praze tak v Přírodovědeckém muzeu ve Vídni. Na konci 19. století čítal mohylník 64 mohyl a ještě dnes lze v terénu identifikovat přes čtyři desítky mohylových náspů. Základ mohylníku tvoří mohyly ze střední doby bronzové, ale jsou zde přítomny mohyly i pohřby z mladší doby bronzové a dále ojedinělé dodatečné pohřby z mladší doby halštatské a raného středověku. Na mohylníku lze dobře pozorovat trendy v kontinuitě a vývoji mohylových pohřebišť ve střední a mladší době bronzové, které známe i z dalších dobře dochovaných mohylových pohřebišť (např. v západních Čechách).

Památník vztyčený v roce 1953 na největší z prozkoumaných mohyl

Památník vztyčený v roce 1953 na největší z prozkoumaných mohyl

Místo srazu: u památníku vztyčeného na největší mohyle, na křižovatce lesních cest (zelená turistická značka).

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách