Archeologické léto: detail prohlídky Uničov II

Uničov – archeologické lokality v okolí města

Doklady osídlení Uničovska se pojí s tou nejstarší epochou lidských dějin. Okolí města je doslova protkáno archeologickými lokalitami, které můžeme považovat za typické příklady sídlišť a pohřebišť z různých fází pravěku, rané doby dějinné i středověku. Prohlídka účastníky provede kolem západního okraje města, kde si postupně představíme místo s nálezy mamutích kostí, neolitická a eneolitická sídliště, pohřebiště kultury popelnicových polí, pohřebiště z 11. stol., zaniklá středověká sídliště a místo výkonu hrdelního práva.

Dobový snímek z archeologického výzkumu v okolí Uničova (zdroj archiv Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.)

Dobový snímek z archeologického výzkumu v okolí Uničova (zdroj archiv Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.)

Místo srazu: ul. Mohelnická, autobusová zastávka Uničov, pekárna; směrem ven z Uničova.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách