Archeologické léto: detail prohlídky Areál památníku Jana Žižky z Trocnova

Areál památníku Jana Žižky z Trocnova

Areál památníku Jana Žižky z Trocnova náleží již od doby vzniku samostatného Československa k významným místům. Tento kult rozvíjel Klub českých turistů, k jeho zneužití a propagaci docházelo v éře socialistického Československa. V současné době je mu navrácen původní význam na základě seriózních historických a archeologických bádání. Místem Žižkova rodiště se zabývala celá řada badatelů – amatérský historik a archeolog Jan Petřík a archeolog Antonín Hejna. Nejnovější archeologické výzkumy na tomto místě realizuje Jihočeské muzeum a souvisí s výstavbou archeoskanzenu Trocnov. V současné době lze v areálu památníku navštívit pozůstatky Mikšova dvorce v poloze Stará louka. Původně se jednalo o dvoudílné obydlí s obytnou a hospodářskou částí, v jihovýchodním nároží se nachází studna, původně považovaná za Žižkovu studánku. Studna je dnes zrekonstruovaná. V obytné části jsou viditelné sklepní prostory a valounová zádlažba. Druhý, Žižkův dvorec, se nachází v poloze Husí plácek nedaleko hájovny. Pozůstatky tohoto dvoudílného objektu představují zbytky kamenného zdiva stavení, v interiéru jsou viditelné zbytky krbu. Vstup do objektu byl původně situován na jih a je vydlážděn plochými obdélnými kameny. Oba dvorce se dispozičně shodují, jsou ve tvaru písmene L a oba prošly dvěma stavebními fázemi. Kromě těchto dvorců je možné navštívit stálou expozici v hájovně věnovanou Janu Žižkovi a husitství. Expozice návštěvníkům nabízí nový historický pohled na Jana Žižku. Zahrnuje i nejnovější výsledky domácího a zahraničního bádání. Posledním místem, které lze shlédnout v rámci Archeologického léta v areálu památníku je místo budování archeoskanzenu, který představuje výsek zástavby středověké vesnice. V současnosti se jedná o stavbu, proto není možné místo bezprostředně navštívit, ale vzhledem ke stavu staveb alespoň celkově prohlédnout.

Místo srazu: před budovou hájovny, kde je dnes stálá expozice muzea, jedná se o původní poplužní dvůr borovanského kláštera. Do areálu památníku je vjezd povolen, parkování přímo u hájovny.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách