Archeologické léto: detail prohlídky Tvrz Tichá

Tvrz Tichá

Středověký opevněný objekt v Tiché se nachází na nejasné hranici mezi hradem a tvrzí. Díky více než 10 let trvajícímu archeologickému výzkumu se řadí k nejlépe prozkoumaným opevněným středověkým lokalitám v jižních Čechách.  Do písemné evidence vstupuje Tichá v roce v roce 1360. V tomto roce se její majitelé, Jan a Beneš z Velešína, obrací na Petra a Jošta z Rožmberka, ve věci vyřízení jejich závěti. S ohledem na získaný archeologický materiál z prostoru nejstaršího paláce tvrze je však možné datovat její počátky již do třetí třetiny 13. století. V roce 1387 přešla Tichá do rukou Oldřicha z Rožmberka. S touto majetkoprávní transakcí je spojena radikální přestavba tvrze spojená se zánikem starého paláce a jeho nahrazením mladší rezidenční stavbou a proměnou zástavby přiložené k čelní hradbě. V rámci rozsáhlého rožmberského dominia plnila tvrz funkci klíčového opěrného bodu spravovaného purkrabími i funkci hospodářského a správního centra. V roce 1486 byla tvrz postižena katastrofálním požárem, který zanechal nejen nesmazatelné stopy ve fasádě čtverhranné útočištné věže, ale vedl také k rozsáhlé obnově objektu. Nově byla vystavěna nejen branská věž, ale také mladší, požárem rovněž postižený rožmberský palác. Po roce 1620 byla Tichá utilitárně využívána. V minulých letech procházela Tichá rozsáhlou rekonstrukcí. Obnoveno bylo poslední patro věže a nově bylo v předpolí lokality vystavěno muzeum. Návštěva lokality bude realizována ve spolupráci s Archeologickým ústavem Jihočeské univerzity a Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích. V rámci výkladu na lokalitě bude věnována pozornost pravěkým depotům nalezeným v bezprostředním i širším okolí. Součástí prohlídky bude návštěva nově otevřeného muzea.

Místo srazu:na návsi v Tiché.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách