Archeologické léto: detail prohlídky Těšetice-Kyjovice

Pravěký sídlištní areál, neolitický rondel. Návštěva probíhajícího archeologického výzkumu

Těšetice-Kyjovice patří k nejvýznamnějším nalezištím moravského pravěku. Díky objevu rondelu – kruhového příkopového areálu – se lokalita stala známou i v zahraničí. Právě zdejší rondel byl totiž prvním komplexně prozkoumaným objektem tohoto typu ve střední Evropě. K nejstarším dokladům zdejšího osídlení patří rozlehlá osada kultury s lineární keramikou (v poloze „Sutny“), v jejímž zázemí se dochovalo i několik pohřbů. Stopy zde zanechali také nositelé kultur s vypíchanou a především moravskou malovanou keramikou – právě z této doby pochází zmíněný rondel. Osídlení zde pokračovalo i v eneolitu: v nedávné době byl odkryt komorový hrob vysoce postaveného příslušníka kultury se zvoncovitými poháry. V nedaleké poloze „Vinohrady“ bylo objeveno pohřebiště starobronzové únětické kultury a sídliště a pohřebiště horákovské kultury ze starší doby železné (halštatské).
V uvedených termínech na lokalitě probíhá archeologický výzkum, můžete se tedy s námi podívat archeologům přímo „pod ruce“!

Zdroj: UAM FF MU Brno

Zdroj: UAM FF MU Brno

Místo srazu: před archeologickou základnou.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách