Archeologické léto: detail prohlídky Temná historie Letné

Archeologická procházka po temné historii Letné

Pražská Letná, výrazná terasa nad městem a důležité pražské veřejné prostranství, vstoupilo mnohokrát do českých dějin. Slavně i neslavně, mnohdy doslova temně. Vzpomenout lze v této souvislosti například na táboření křižáků Zikmunda Lucemburského roku 1420, okupaci Prahy Francouzi a pruská obležení za válek o rakouské dědictví, tzv. svatodušní bouře roku 1848, události druhé světové války i dramatických týdnů po jejím skončení a nakonec i pitoreskní osudy monumentu J. V. Stalina, jehož fundament je dodnes letenskou dominantou a zároveň archeologickým objektem v pražské městské krajině par excellence.

Na jaře roku 2021 proběhl v předpolí Hanavského pavilonu záchranný archeologický výzkum při výstavbě rekreační vodní nádrže, jehož úkolem bylo primárně pátrání po stopách historických militárních aktivit, ale který vyústil zejména v odkryv přibližně poloviny areálu pracovního tábora, který sloužil nucené pracovní síle právě při výstavbě Stalinova pomníku. Výzkum se dočkal obrovského mediálního zájmu a především obohatil pražskou archeologii o zcela nový typ lokality z minulosti jen skutečně nedávné. V rámci prohlídky bude představena topografie tábora, jeho téměř nepatrné pozůstatky v dnešním parku, ale i pozoruhodné nálezy, které byly v rámci výzkumu vyzdviženy.

Nálezy z prostoru pracovního tábora: a – kachní zobáky z odpadové haldy pod oknem kuchyně; b – drobné nálezy z podpodlahových vrstev obytných baráků; c – zlomek červené žuly nalezený v areálu tábora, která byla používána na stavbě monumentu (foto Ivana Hrušková).

Nálezy z prostoru pracovního tábora: a – kachní zobáky z odpadové haldy pod oknem kuchyně; b – drobné nálezy z podpodlahových vrstev obytných baráků; c – zlomek červené žuly nalezený v areálu tábora, která byla používána na stavbě monumentu (foto Ivana Hrušková).

Pohled na situaci odkrytého sklepa táborové kuchyně: a – navážka překrývající reliky tábora; b – betonová podlaha přízemních prostor budovy kuchyně; c – nadstřešní část cihlového komína budovy snesená spolu se střešní krytinou při demolici budovy; d – shozená střešní asfaltová krytina; e – šachta pro skládání zboží ústící na povrch dvora mimo nadzemní půdorys stavby; f – zednicky nesprávně provedené nároží příčky sklepa; g – otisk dřevěného či železného schodiště ve výmalbě sklepa; h – výmalba sklepa  vápenným nátěrem, v níž se dochovalo několik tužkou psaných nápisů souvisejících snad s evidencí uloženého zboží (vícesnímková fotogrammetrie P. Hasil)

Pohled na situaci odkrytého sklepa táborové kuchyně: a – navážka překrývající reliky tábora; b – betonová podlaha přízemních prostor budovy kuchyně; c – nadstřešní část cihlového komína budovy snesená spolu se střešní krytinou při demolici budovy; d – shozená střešní asfaltová krytina; e – šachta pro skládání zboží ústící na povrch dvora mimo nadzemní půdorys stavby; f – zednicky nesprávně provedené nároží příčky sklepa; g – otisk dřevěného či železného schodiště ve výmalbě sklepa; h – výmalba sklepa vápenným nátěrem, v níž se dochovalo několik tužkou psaných nápisů souvisejících snad s evidencí uloženého zboží (vícesnímková fotogrammetrie P. Hasil)

Místo setkání: vyhlídka na Prahu za Hanavským pavilonem.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách