Archeologické léto: detail prohlídky Štamberk

Štamberk – hrad z 13.-15. stol.

Jedná se o jeden z nejvýznamnějších hradů na jihozápadní Moravě, jehož panství zasahovalo až do jižních Čech. Návštěvník si bude moci prohlédnout zbytky torzální architektury tzv. věže dochované do výšky 5 m a odhalené kamenné zdi hradního paláce a fortifikace. Na hradě samotném i na předhradí je odhaleno několik sond s ukázkami kamenné architektury doprovázené výběrem movitých archeologických nálezů získaných archeologickým výzkumem Muzea Vysočiny Jihlava v letech 2020 – 2022.

Pozůstatky hradu Štamberk. Foto: P. Macků.

Pozůstatky hradu Štamberk. Foto: P. Macků.

Pozůstatky hradu Štamberk. Foto: P. Macků.

Pozůstatky hradu Štamberk. Foto: P. Macků.

 Pozůstatky hradu Štamberk. Foto: D. Zimola.

Pozůstatky hradu Štamberk. Foto: D. Zimola.

Pozůstatky tzv. věže na hradě Štamberk. Foto: autor D. Zimola.

Pozůstatky tzv. věže na hradě Štamberk. Foto: autor D. Zimola.

Místo srazu: u informační tabule v areálu hradu. Auto lze odstavit buď v Řásné a z okraje obce víceméně po vrstevnici a polní cestě cca 1 km na hrad nebo ze Lhotky u Mrákotína lesem po zelené turistické značce cca 1 km do kopce.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách