Archeologické léto: detail prohlídky Staré Město-Špitálky

Staré Město-Špitálky

Velehradská ostrožna „Špitálky“ byla osídlena již od paleolitu, jak nám ukazují jednotlivé nálezy paleolitické štípané industrie, tak i nálezy broušené a hlazené industrie kultury s lineární keramikou, moravskou malovanou keramikou, keramické nálezy z období únětické kultury, kultury středodunajské mohylové a doby popelnicových polí, včetně období halštatu. 

V roce 1949 zde byly při dobývání štěrku zničeny 3 kostrové hroby a následně také celá polovina základů velkomoravského kostela. Záchranným výzkumem bylo objeveno dalších 38 velkomoravských hrobů s bohatou výbavou. Podle uchovaných zbytků základů měl kostel obdélníkovitou loď, která byla na východní straně uzavřena polokruhovitou apsidou a na západě přecházela v nartex. Její vnitřek členilo 6 podpěr. U severovýchodního rohu kostela byly zjištěny zbytky menší stavby s prohlubní, snad baptisteria. Podobná prohlubeň byla též u jihozápadního rohu nartexu. Chrám měl délku 18,5 m a šířku přibližně 8 m.

Pohled na rekonstrukci části základů velkomoravského chrámu (zdroj Archiv Slováckého muzea v Uherském Hradišti).

Pohled na rekonstrukci části základů velkomoravského chrámu (zdroj Archiv Slováckého muzea v Uherském Hradišti).

Pohled na rekonstrukci části základů velkomoravského chrámu (zdroj Archiv Slováckého muzea v Uherském Hradišti).

Pohled na rekonstrukci části základů velkomoravského chrámu (zdroj Archiv Slováckého muzea v Uherském Hradišti).

Rekonstrukce kostela. Foto T. Chrástek.

Rekonstrukce kostela. Foto T. Chrástek.

Výzkum kostela v roce 1949. Foto: archiv Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

Výzkum kostela v roce 1949. Foto: archiv Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

Místo srazu: přímo na lokalitě u základů kostela (ul. Pod Cukrovarem).

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách