Archeologické léto: detail prohlídky Tvrz a zaniklá středověká vesnice Smrk

Tvrz a zaniklá středověká vesnice Smrk

První písemná zmínka o Smrku se vztahuje k roku 1275, kdy patřila ves s tvrzí Sulislavovi z Trnovan. Tehdy tu bylo uváděno 7 dvorů. Roku 1454 byl Smrk spolu s Příčinou a Sadlnem manstvím hradu Křivoklátu, ale to už byla ves pustá. Jediná zpráva o vlastní tvrzi pochází z roku 1555, kdy z ní bylo už jen tvrziště. Její osud se zřejmě naplnil už roku 1424, když za bojů táborských husitů s plzeňskými pány v okolí Kůzové byl Smrk s okolními vesnicemi, jako byly Tlesky či Hluboký, vypálen. Počátkem 16. století byl Smrk znovu osídlen, ale vesnice byla vystavěna o 1 km dále při staré cestě na Rabštejn a stojí tam dodnes. Smrk patřil spolu s nedalekými vesnicemi Kůzovou, Zdeslaví, Kosobody a Novou Vsí mezi dřevorubecké a uhlířské vesnice. Dřevěné uhlí se odtud rozváželo do hutí široko daleko. Vyráběla se tu také kolomaz suchou destilací dřeva v pecích se šikmým dnem.

Na dodnes viditelných pozůstatcích kruhového tvrziště byly při povrchovém průzkumu jesenického Vlastivědného kroužku v roce 1962 a 1965 nalezeny jen nepatrné stopy po někdejším osídlení v podobě několika keramických zlomků a železných předmětů. Na základě zjištěných skutečností lze dovozovat, že tvrz mohla být opuštěna snad ještě před svým zničením. Novodobý povrchový průzkum v terénu pomohl identifikovat nedaleko pozůstatků tvrziště původní zaniklou středověkou osadu Smrk. Rozpoznány byly jeden dvoudílný a několik jednodílných domů, jednak byly nalezeny atypické zlomky keramiky. Počet staveb patrných v terénu je poměrně malý; zachyceno bylo pouze 5 objektů. Tuto skutečnost přičítáme možnosti, že pozůstatky ostatních staveb byly zničeny při melioraci potoka, který se dnes nachází v těsné blízkosti těch reliktů zástavby vesnice, jež jsou v terénu patrné. Souvislost zaniklé vesnice s tvrzištěm však s ohledem na jednotnost nalezeného keramického materiálu spadajícího do období vrcholného středověku proto považujeme za prokázanou.

Místo srazu: u loveckého zámečku Sv. Hubert (k. ú. Drahouš).

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách