Archeologické léto: detail prohlídky Sedlo u Sušice

Hradiště Sedlo u Sušice

Jedno z nejvýše položených hradišť v Čechách (902 m. n. m.) s doklady osídlení v několika obdobích pravěku a raného středověku. Plochu hradiště kolem 3 ha chrání příkré svahy a skalní výchozy. Skalní bloky po obvodu propojují úseky kamenných valů, místy 13 m široké a z vnější strany 10 m vysoké. Celková délka opevnění, dosud nezkoumaného, přesahuje 900 m. Původní vstup v podobě ulicovité brány je zachován v JV výběžku. Na lokalitě proběhly menší výzkumy ve 30. a 50. letech 20. století, poslední výzkum provedla Katedra archeologie ZČU v roce 2006 v místě určeném pro výstavbu rozhledny. Při výzkumech nalezeny stopy obydlí a bronzové obloukovité držadlo cedníku importovaného ze S Itálie v době laténské. Z jižní strany se otevírá přirozený výhled do údolí s hradem Kašperkem v pozadí. Valy i plocha hradiště jsou poškozovány bikery a těžkou technikou při těžbě dřeva.

Výhled na Kašperk z jižní strany hradiště.

Výhled na Kašperk z jižní strany hradiště.

„Zástavba“ na hradišti.

„Zástavba“ na hradišti.

Val na severní straně.

Val na severní straně.

Místo srazu: Albrechtice u Sušice, JZ okraj vsi (západně od kostela) – parkoviště rozhledna na Sedle u turistického rozcestníku (červená značka).

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách