Archeologické léto: detail prohlídky Cvilín a Šelenburk

Cvilín a Šelenburk

Doba bronzová je na Krnovsku reprezentována zejména kulturou lužických popelnicových polí (KLPP). V oblasti se nalézá hned několik výšinných hradisek: patří sem především Kostelecký vrch, který byl znám již ve 20. letech 20. stol., avšak archeologický výzkum zde proběhl až v roce 1955. Funkci hradiska pravděpodobně zastával také vrch Burgberk, odkud pochází významný depot bronzových náramků; ovšem nejvýznamnější lužickou lokalitou je Šelenburk. Jeho opevnění je částečně dodnes viditelné, protáhlý tvar hradiska má dva vrcholy; na severním se nachází zřícenina středověkého hradu, na jižním je kruhové opevnění sestávající z valu a příkopu, datované do 17. – 18. stol. Významnou středověkou památkou, která se částečně dochovala do dnešních dnů, je středověký hrad Cvilín, zvaný také Lobenštejn či Šelenburg vybudovaný kolem poloviny 13. stol. Jeho poloha dovolovala jak kontrolu důležité stezky probíhající údolím podél řeky z Opavy do Krnova a dále do Slezska, tak širokého okolí. Není vyloučeno, že opevněné hradisko z doby bronzové, na kterém je hrad Cvilín situován, bylo ve středověku využíváno ještě před samotnou stavbou hradu a to v době hradištní, i když pravděpodobně zdaleka ne v celém rozsahu.

Místo srazu: parkoviště penzionu Šelenburk.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách