Archeologické léto: detail prohlídky Nový Šaumburk

Nový Šaumburk – hradní zřícenina

Zřícenina hradu se nachází na úpatí Hostýnských vrchů nad údolím říčky Juhyně poblíž obce Podhradní Lhota.

Hrad byl zbudován patrně někdy v první polovině 14. století. V písemných pramenech se poprvé uvádí roku 1353 v predikátu purkrabího Svrče ze Šaumburka. Nový Šaumburk byl biskupským hradem a do konce 14. století se na něm vystřídalo několik purkrabích. Byli to Jan z Kovalovic, Arkleb ze Stařechovic (příslušník významného rodu pánů z Kunštátu), Volfram z Panovic, Jan Krepersdorf, Jakeš z Klatov. V době tzv. markraběcích válek byl hrad výraznou oporou moci olomouckých biskupů, kteří na něm také často pobývali. Koncem 14. století se olomoucké biskupství dostalo do finančních potíží, což vedlo k zastavování jednotlivých biskupských panství. Hrad Nový Šaumburk se tak postupně dostal do zástavy Heršovi Smetanovi z Modřic, Jindřichovi z Bystřice a v roce 1412 se jako nový purkrabí připomíná Zikmund z Bítova. V souvislejší řadě zmínek se pak v tomto úřadu připomíná až do roku 1421. Za husitských válek nejsou osudy hradu zcela jasné a uvádí se, že Nový Šaumburk na nějakou dobu držel ve své moci neurčitý husitský válečník. Později se Šaumburku znovu ujal zástavní držitel Zikmund z Bítova společně se svými syny Mikulášem z Bítova a Hanušem z Liptyně. Zikmund z Bítova se naposledy připomíná v roce 1444. Nový Šaumburk převzal jeho syn Mikuláš z Bítova. Ten vedl před manským i zemským soudem ve 30. a 40. letech četné spory spojené s činností jejich bojové družiny, jejíž základnou byl právě hrad Nový Šaumburk. Díky těmto sporům roku 1451 postoupili dědicové Jan a Zikmund z Bítova zástavu hradu Nový Šaumburk zemskému hejtmanovi Janu Tovačovskému z Cimburka, který nechal hrad pobořit. V roce 1468 se uvádí  jakýsi Zich Šumburský, který měl na Novém Šaumburku sídlit s bojovou družinou. Na žádost Dobeše z Boskovic (v té době zástavní držitel panství) proti Zichovi zasáhlo vojsko krále Matyáše Korvína, které v roce 1469 s největší pravděpodobností hrad dobylo a vyplenilo. Opuštěný hrad byl nejspíš ještě využíván jako dočasná ochrana pro okolní obyvatelstvo v době nepřátelských vpádů – pobořený Nový Šaumburk byl takto využíván ještě za třicetileté války, jak dokládá jedna písemnost z roku 1647.

Od roku 2019 probíhá díky Spolku hradu Nový Šaumburk jeho záchrana pod dohledem památkářů z Územního odborného pracoviště NPÚ v Kroměříži. Postupně jsou odkrývány a konzervovány zachovalé partie hradního zdiva a celý hradní areál se pomalu probouzí k životu.

Z hradního jádra se návštěvníkům naskýtá nádherný výhled do okolní malebné krajiny. Směrem severním přes Kelčskou pahorkatinu a Maleník dohlédneme až výběžkům k Oderských vrchů ohraničujících Moravskou bránu.

Ze zříceniny hradu Nový Šaumburk se lze vydat po zelené turistické značce cca 1 km směrem jižním k rozvalinám rozsáhlého areálu jeho staršího předchůdce hradu Šaumburk, který byl založen na přelomu 60. a 70. let 13. století olomouckým biskupem Brunem ze Šaumburka. Původní hrad byl opuštěn v 1. polovině 14. století.

Nový Šaumburk – celkový pohled na hradní areál a okolní krajinu. Foto: T. Třetina

Nový Šaumburk – celkový pohled na hradní areál a okolní krajinu. Foto: T. Třetina

Nový Šaumburk – možná podoba hradu v období před polovinou 15. století. Kresba R. Vrla (2018).

Nový Šaumburk – možná podoba hradu v období před polovinou 15. století. Kresba R. Vrla (2018).

Místo srazu: odbočka k hradní zřícenině- areál předhradí, nad rybníčkem (49.4157728N, 17.7983642E). Vzdálenost po trase z centra obce Podhradní Lhota činí přibližně 1 km.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách