Archeologické léto: detail prohlídky Sady u Uherského Hradiště

Sady u Uherského Hradiště

Jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť z období Velké Moravy, v 9. století součást staroměstsko-uherskohradišťské sídelní aglomerace, pravděpodobného Veligradu. Nachází se v JV části města Uherské Hradiště, na výšině kdysi obtékané řekou Olšavou. Lokalitu objevil archeolog Moravského zemského muzea Vilém Hrubý, který ji také v letech 1959 až 1965 kompletně prozkoumal. Objevil sakrální areál z 9. až začátku 13. století, který v době velkomoravské byl tvořen souborem kostelních staveb, pohřebištěm, dlouhou dřevěnou stavbou palácového typu a srubovým sídlištěm. Soudí se, že byl sídlem arcibiskupa Metoděje a centrem „svaté moravské církve“. V období po zániku moravského státu zůstal funkční kostel s přístavbami, kolem nichž v 11. až 12. století vznikla nejrozsáhlejší kostelní nekropole na Moravě čítající více než 870 hrobů obyvatel okolních sídlišť a vesnic. V současnosti probíhá komplexní vyhodnocování všech archeologických nálezů za využití moderních metod včetně genetických výzkumů na bázi DNA, lékařské medicíny, antropologie a dalších. K vidění základy kostelních staveb, krásný výhled po okolí.

Místo srazu: u rozcestníku na Cyrilometodějské stezce, u odbočky k bývalému židovskému hřbitovu (vozidlo je možné nechat na parkovišti u supermarketu).

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách