Archeologické léto: detail prohlídky Hrad Rychmberk

Hrad Rychmberk

Vznik hradu Rychmberka (v dnešní obci Liberk) souvisí s kolonizací horního a středního toku Kněžny – pánové z Rychmberka a Rychnova. Prvním známým držitelem a snad i zakladatelem byl Vilém z Rychmberka (svědek v r. 1310). Jeh potomci se účastní útoku na Pěčín a Rokytnici. Po několikeré změně majitelů je jeho držitelem Půta nejmladší z častolovic, sídlící na hradě se svou matkou. Za husitských válek je stoupencem Zikmundovým, hrad je obléhán a dobyt husity. Následně se jej zmocňuje Jan Kolda mladší ze Žampachu a na Náchodě. V roce 1441 hrad dobyla zemská hotovost pod vedením Jetřicha z Miletínka. Hrad zůstal i dále z Koldově držení, ač si jej nárokoval Jiří z Poděbrad. Ten také posléze v roce 1457 hrad dobyl a pobořil. V roce 1495 je zmiňován jako pustý. Prohlédneme si částečně zachovalá opevnění, dojdeme přes údolí na dosud neznámé předsunuté opevnění, dozvíme se i o dalších dokladech bojových akcí kolem hradu.

Autor M. Beková

Autor M. Beková

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách