Archeologické léto: detail prohlídky Roštění

Roštění – výzkum germánského pohřebiště

Archeologický výzkum v lokalitě Roštění probíhá dle možností již 7 let od roku 2015, kdy byla lokalita objevena Janem Neradílkem. Ten předal ke zpracování nálezy ze svých povrchových sběrů, které svým charakterem předznamenaly výjimečnost tohoto místa. Zjišťovacím záchranným výzkumem bylo obnaženo prvních pár hrobů, kdy se potvrdil předpoklad, že se jedná o žárové pohřebiště ze závěru starší doby římské, které se oproti jiným funerálním okrskům z téhož období projevuje enormně vysokým výskytem ostruh – tedy zastoupením jezdecké složky. Nevelká vzdálenost pohřebiště od pochodového tábora v Hulíně vyvolaly řadu nových otázek a potřebu provedení výzkumu na rozhraní badatelského a záchranného (lokalita ohrožena nejen orbou, ale především hledači s detektory kovů).
Po několika letech se podařilo vytvořit multiinstitucionální tým, který v letošním roce provede vůbec první plošný odkryv na lokalitě. Terénní část výzkumu podpořil v plném rozsahu Zlínský kraj a jsou do něho zapojeny dvě regionálně příslušné krajské organizace – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzeum Kroměřížska v Kroměříži. Jako technický support a terénní složka zde figuruje ÚAPP Brno, zpracování pak bude provádět Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně.

 Ilustrační obrázek lokality v průběhu geofyzikálního měření. Foto: M. Popelka.

Ilustrační obrázek lokality v průběhu geofyzikálního měření. Foto: M. Popelka.

Obsah bohatého žárového hrobu vybaveného větším množstvím bronzových předmětů. Foto: M. Popelka.

Obsah bohatého žárového hrobu vybaveného větším množstvím bronzových předmětů. Foto: M. Popelka.

Místo srazu: u rybníka za obcí Roštění.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách