Archeologické léto: detail prohlídky Rmíz u Laškova a mohylník Křemela

Rmíz u Laškova:
Pravěké hradiště na katastru Náměště na Hané opevněné čtveřicí dodnes výrazných valů a příkopů rozkládající se na ploše 17,5 ha. Pravěké osídlení je zde evidováno hned z několika období, přičemž to nejvýraznější spojované s nejstarší fortifikací je datováno do doby starého eneolitu (starší fáze pozdní doby kamenné) spojené s kulturou nálevkovitých pohárů. Dalším výrazným obdobím je zde konec doby bronzové a počátek doby železné spojené se slezskou a platěnickou kulturou. První výzkumy zde probíhaly již na konci 19. století a ty poslední ještě před deseti lety. Byly zde nalezeny doklady běžné sídlištní činnosti, od vlastního sídlení, přes různé výroby po obchod. Poslední výzkumy ukazují, že hradiště leželo na důležité pravěké dálkové komunikaci a bylo centrem nejenom obchodu, ale předpokládáme, že i správy daného regionu v jednotlivých obdobích.
Křemela:
Dvě pravěká mohylová pohřebiště kultury nálevkovitých pohárů založena v těsné blízkosti hradiště ze stejného období. Obě mohylová pohřebiště objevil prostějovský archeolog Miroslav Šmíd v 80. letech 20. století a prozkoumal zde i některé mohyly. Mohyly mají většinou kamennou konstrukci – buď se souvislým kamenným pláštěm, nebo s obvodovou kamennou zídkou a řadí se mezi naše megalitické pohřební objekty. Mohylové pohřebiště označované jako Křemela 1 patří se svými 58 dodnes dobře viditelnými mohylami mezi největší mohylové pohřebiště na Moravě. Mohyly v sobě skrývají vždy pohřby více jedinců. Mohou být jak kostrové, tak i žárové. Kromě vlastních lidských pohřbů jsou v hrobech nacházeny keramické nádoby, kamenné nástroje a zbraně a měděné ozdoby.

Autor: M. Kalábek.

Autor: M. Kalábek.

Místo srazu: u turistického přístřešku.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách