Archeologické léto detail prohlídky: Réna u Ivančic

Réna u Ivančic

Réna u Ivančic je výšinným osídlením datovaným již od dob eneolitu. Rozšíření a celkový rozkvět zažívá v mladší době bronzové a dále v raném středověku, kdy byla osídlena Slovany a fungovala jako hradiště až do poloviny 12. století. V blízkosti Rény se nacházela jedna z větví Jantarové stezky, což hovoří o důležitosti této lokality. Dodnes jsou na místě vidět pozůstatky opevnění v podobě valů a příkopů.

 Patrné relikty mohutného opevnění. Foto: K. Sovová.

Patrné relikty mohutného opevnění. Foto: K. Sovová.

Nálezy bronzových jehlic z mladší doby bronzové. Foto: J. Pejchal.

Nálezy bronzových jehlic z mladší doby bronzové. Foto: J. Pejchal.

Místo srazu: rozhledna Réna – Alfonse Muchy.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

 

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách