Archeologické léto: detail prohlídky Mohyla Račiněves – Vražkov

Eneolitická dlouhá mohyla Račiněves – Vražkov

Prohlídka se zaměří na představení pohřebního monumentu z pozdní doby kamenné (tzv. dlouhé mohyly), a to během probíhajícího archeologického výzkumu. Při záchranných archeologických výzkumech v roce 1998 byl v prostoru pískovny v Račiněvsi objeven závěr podlouhlé stavby. Byla dlouhá několik desítek metrů a široká asi 6 metrů. Obklopena byla žlábkem, který tvořil základ pro dřevěnou palisádu. Zbytek konstrukce zasahoval pod přilehlou silnici. Pokračování stavby bylo objeveno na protějším poli pomocí magnetometrické prospekce. Celková délka objektu dosahuje 122 metrů. Při geofyzikálním průzkumu byla identifikována dvě místa pravděpodobných hrobů. Obvodový žlab je na východní straně přerušen. Byl zde pravděpodobně vstup do rituální předsíně mohyly. Podle analogií se pravděpodobně jedná o eneolitickou dlouhou mohylu podobnou té, prozkoumané již v 70. letech 20. století v Březně u Loun. Konstrukčně jsou tyto mohyly odlišné od těch zkoumaných v loňském roce v Dušníkách a Vražkově, ale jsou přibližně stejného stáří. V Čechách se podobných objektů zachovalo velmi málo. Návštěvníci budou mít unikátní příležitost prohlédnout si probíhající archeologický výzkum mohyly. Mohou se seznámit s metodami a postupy terénního archeologického výzkumu, prohlédnout si právě objevené artefakty a budou jim prezentovány nejnovější výsledky interdisciplinárního projektu, zaměřeného právě na výzkum pohřebních monumentů pozdní doby kamenné.

Autor: P. Krištuf.

Autor: P. Krištuf.

Místo srazu: Naproti Račiněvské pískovně, po pravé straně silnice 608 ze Straškova do Dušníků.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách