Archeologické léto: detail prohlídky Rabštejn nad Střelou

Rabštejn nad Střelou

V areálu zámku se kromě samotného zámku nachází i pozůstatky hradu Rabštejna. Na kostel Panny Marie Sedmibolestné navazuje v současnosti nepřístupný klášter Servitů. Tento prostor ukončuje mohutná válcová věž a na ní navazující hradební systém. Po prohlídce areálu se dále zastavíme na protějším vrcholku, kde se nachází druhá válcová věž, která patřila k hradu Sychrov, ze kterého se kromě věže a sklepa téměř nic nedochovalo. V Rabštejně si prohlédneme i Loretánskou kapli a mnoho dalších památek. U řeky Střely se zastavíme u pivovaru a u kamenného mostu. Prohlídka bude pokračovat kolem Střely a jezu Lišák. Následovat bude výstup na Hraběcí vyhlídku, odkud je překrásný výhled na Rabštejn a břidlicové lomy. Z vyhlídky bude pokračovat lesní cestou kolem dochovaných úvozů a opevnění z 2. světové války. Lesem dojdeme až na nivní louku u Horova mlýna se zaniklým náhonem. Zde po lávce překročíme řeku a kolem židovského hřbitova se vrátíme zpět do Rabštejna. Pro případné zájemce bude na závěr možnost prohlídky bývalého hospodářského dvora Vranov. Vstup do něj bude pouze na vlastní nebezpečí.

Prohlídka interiérů bude záviset podle možností majitelů a průvodce objektu.

Průčelí rabštejnského zámku. Autor: D. Stráník.

Průčelí rabštejnského zámku. Autor: D. Stráník.

Jednoramenné schodiště před průčelím kostela Panny Marie Sedmibolestné. Autor: D. Stráník.

Jednoramenné schodiště před průčelím kostela Panny Marie Sedmibolestné. Autor: D. Stráník.

Jez U Lišáka. Autor: D. Stráník.

Jez U Lišáka. Autor: D. Stráník.

Bývalý špitál v Rabštejně. Autor: D. Stráník.

Bývalý špitál v Rabštejně. Autor: D. Stráník.

Torzo okrouhlé věže. Autor: D. Stráník.

Torzo okrouhlé věže. Autor: D. Stráník.

Místo srazu: před zámeckou bránou, kde bude prohlídka objektu. Vstupné se platí 100 Kč.

Prosíme k parkování využít prostoru před nedalekým bývalým hospodářským dvorem Vranov.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách