Archeologické léto: detail prohlídky Za pískovcovým fenoménem Českého ráje: Archeologie Příhrazských skal I

Za pískovcovým fenoménem Českého ráje: Archeologie Příhrazských skal I

Exkurze za archeologií jedné z přírodně nehodnotnějších a nejatraktivnějších lokalit chráněné krajinné oblasti Český ráj – přírodní rezervace Příhrazské skály. Věnována bude pravěkému a historickému osídlení území, vrcholně středověkým sídlům  na skalních blocích (Staré Hrady u Příhraz, Hynšta) i využívání jeskyní a převisů od loveckého pravěku do novověku ve světle nejnovějších poznatků. Archeologická vycházka Příhrazskými skalami je vedena v trasách turistických cest.

Autor: K. Hubač.

Autor: K. Hubač.

Autor: V. Bacovský.

Autor: V. Bacovský.

Místo srazu: Příhrazy – parkoviště a turistický rozcestník.

Hlavní pořadatel: Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje – Dům přírody Českého ráje (https://strevlik.cz/, https://www.dumprirody.cz/ceskyraj/)

Spolupořadatelé: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě (https://www.muzeumcl.cz/, https://www.muzeumcl.cz/pobocky/archeologicke-muzeum-satlava)
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český ráj (https://www.ochranaprirody.cz/)
Lesy České republiky – OŘ severní Čechy, Lesní správa Ještěd (https://orsevernicechy.lesycr.cz/)
Geopark Český ráj (http://www.geoparkceskyraj.cz/)

a ARÚ

 

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách