Archeologické léto: detail prohlídky Zřícenina hradu Pravda

Zřícenina hradu Pravda

Hrad Pravda byl vybudován na ostrožně při západním konci výrazného táhlého návrší na hraně Domoušické kotliny. Ze tří stran chrání místo strmé svahy. Víceméně trojúhelné hradní jádro obehnala hradba s mocným okružním příkopem. Jedinou přístupnou část střežil propracovaný opevňovací systém s mohutným příkopem a valem. Řada autorů klade počátky hradu do 14. století, a výstavbu spojuje s opuštěním nedalekého hradu Džbán. Podle dalších ale vznikl hrad Pravda až ve století následujícím. Neobvyklé jméno by svědčilo o výstavbě v době husitských válek, opory k tomuto tvrzení však autoři nenašli. O případné starší podobě hradu toho moc nevíme. Dnes můžeme obdivovat stavební pozůstatky z průběhu 15. století. Dispozice hradu, vystavěného z opukového zdiva, byla dvoudílná, skládala se ze samotného hradního jádra a obdélného předhradí. Možnou podobu přibližuje kresba T. Durdíka a B. Štaubera. Nechyběla věž se vstupní branou a se strážnicí vytápěnou kachlovými kamny, k obvodové hradbě přiléhal palác a hospodářské budovy. Na předhradí, kde již stavební relikty patrné nejsou, lze předpokládat lehčí dřevěnou zástavbu.
Hrad byl vybudován jako šlechtický. Počátky je snad možné spojovat s pány z Kolovrat, kteří vlastnili také další panství v okolí, například Ročov, Mašťov nebo Pnětluky. Významnou osobností rodu byl Beneš zvaný Svině, hejtman kraje žateckého. Snad za jeho života, kolem poloviny 15. století, byl hrad vybudován v dnešní podobě. V 16. století se stali vlastníky Lobkovicové. K roku 1593 je již zmiňován „zámek Pravda“ jako pustý.
Nejstaršími vyobrazeními hradu jsou rytiny podle kreseb F. A. Hebera z poloviny 19. století. Stavebně historický průzkum proběhl v 70. letech minulého století. Archeologické bádání se omezilo pouze na menší sondy v 80. a 90. letech. Nejvíce pozornosti věnoval zřícenině hradu Pravda kastelolog T. Durdík a dlouholetý ředitel lounského muzea B. Štauber. Ti spatřovali unikátnost hradu především v jeho fortifikační architektuře. Hrad Pravda je tak považován za vrcholný projev jednoho ze směrů reakce na rozvoj dělostřelectva.

Foto: A. Ryšková.

Foto: A. Ryšková.

Foto: A. Ryšková.

Foto: A. Ryšková.

Foto: A. Ryšková.

Foto: A. Ryšková.

Místo srazu: u mostku před branou do hradu

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách