Archeologické léto: detail prohlídky Zaniklé středověké osídlení Olšanského polesí

Zaniklé středověké osídlení Olšanského polesí

Trasa procházky kopíruje průběh lesních cest a cestiček, doporučená je vhodná turistická obuv, délka trasy je cca 7 km. Nedoporučuje se tato trasa pro kočárky s dětmi zejména vzhledem ke stížené průchodnosti terénu na určitých místech.

Sechutická obora byla vybudována již v 16. stol. pro chov daňků. Později zde byla chována i divoká prasata, srnčí i jelení zvěř. Zanikla v 90. letech 19. století v důsledku stavby vlakové trati mezi Mladoticemi a Kralovicemi. Patrovou myslivnu (Volšanská myslivna – dnes Olšanská hájovna) nechal v místní oboře (původně klášterní bažantnice) roku 1758 postavit Fortunát Hartmann, opat plaského kláštera.Pustou ves Újezd odkázal Roman z Týnce v 1. polovině 13. století plaskému klášteru. Ves byla pravděpodobně brzy obnovena, protože se nachází ve výčtu vesnic patřících v roce 1250 cisterciáckému klášteru v Plasích. Jako pustá ves Újezd je označena po polovině 16. století. Archeologický povrchový průzkum z roku 1982 lokalizoval zaniklou ves s návesním rybníkem. Nalezenou zlomkovou keramiku lze zařadit do 13. a 15. století. V terénu je dobře patrné okrouhlé tvrziště tvrze Šebíkov se zbytkem obdélné podsklepené budovy při okraji. Příkop zvenčí obíhal val. V předpolí tvrze jsou zachovány pozůstatky velké obdélné stavby a několika dalších objektů, příslušících patrně dvorci či vsi, existence vsi i dvorce je doložená písemnými prameny. V prostoru budovy tvrze nalezeno několik střepů datovatelných do 15 . stol. Tvrz je připomínána ve 14. století, v 16. století je uváděna již jako pustá.

Malý šebíkovský rybník. Autor: D. Stráník.

Malý šebíkovský rybník. Autor: D. Stráník.

Autor: D. Stráník.

Autor: D. Stráník.

Kaliště prasat, Barokní lesní louka. Autor: D. Stráník.

Kaliště prasat, Barokní lesní louka. Autor: D. Stráník.

Autor: D. Stráník.

Autor: D. Stráník.

Trasa procházky kopíruje průběh lesních cest a cestiček, doporučená je vhodná turistická obuv, délka trasy je cca 7 km. Nedoporučuje se tato trasa pro kočárky s dětmi zejména vzhledem ke stížené průchodnosti terénu na určitých místech.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách