Archeologické léto: detail prohlídky Břeclav – Pohansko

Břeclav – Pohansko

Pohansko u Břeclavi je jedno z nejvýznamnějších velkomoravských hradišť na našem území. Leží asi 2,5 km od Břeclavi v prostoru lužního lesa na rozloze asi 28 hektarů. Systematické archeologické výzkumy zde již přes 60 let provádí Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně.

Nížinná lokalita Pohansko u Břeclavi byla osídlena už od dob pravěku. Jsou zde nalézány doklady lidské přítomnosti z doby mezolitu, neolitu i doby laténské, zásadní význam lokality však leží v soustavném osídlení v období raného středověku. Z časně slovanského a starohradištního období pochází žárové pohřebiště s 55 hroby a neohrazená osada v severní části hradiště. Na počátku 9. století dostává hradisko známou podobu oválného jednoprostorového areálu obehnaného vysokou hradbou, jejíž pozůstatky jsou v terénu znatelné dodnes. V severozápadní části centrálního areálu byl odkryt ohrazený velmožský dvorec o rozloze asi 1 hektaru. Byl obehnán palisádou a uvnitř se nacházel mimo obytnou část s domy na kamenných podezdívkách i velkomoravský kostel s pohřebištěm. Druhý velkomoravský kostel byl objeven v roce 2007 v prostoru severního předhradí. Mimo centrálního ohrazeného areálu bylo osídleno také jižní a severní předhradí a zázemí hradiště.

Vstup do expozice na Zámečku v rámci komentované prohlídky zdarma!

Autor: P. Dresler.

Autor: P. Dresler.

Místo srazu: u informační tabule naučné stezky poblíž archeologické základny.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách