Archeologické léto: detail prohlídky Po stopách těžby železných rud a hrad Děvín

Za archeologií Českolipska: po stopách těžby železných rud a hrad Děvín

Pestrá zalesněná krajina pískovcových skal, drobných stolových hor, výrazných vulkanických vrchů, ale také mokřadů, bude cílem další z exkurzí projektu Za archeologií Českolipska. Komentovaná prohlídka v lokalitě cenné přírodní památky bude věnována jedné z nejrozsáhlejších zřícenin v regionu – hradu Děvín, založenému kolem poloviny 13. století, pozdně středověkému opevnění na sousedním Hamerském Špičáku a pozoruhodným dokladům těžby tzv. jílovitého železivce pro místní železářskou výrobu v 16. – 18. století, dochovaným v podobě pinek, archeologizovaných šachet a štol. Pozornost bude věnována i dalším archeologickým stopám jako například historické těžbě pískovce.

Autor V. Štěpánský.

Autor V. Štěpánský.

Autor: V. Štěpánský.

Autor: V. Štěpánský.

Místo srazu: Hamr na Jezeře – manipulační plocha pod Hamerským Špičákem.

Možnost parkování v místě – vyhrazené parkování pro potřeby akce.

Hlavní pořadatel: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p.o. – Pracoviště archeologie a speleoantropologie

https://www.muzeumcl.cz/

https://www.muzeumcl.cz/pobocky/archeologicke-muzeum-satlava

Spolupořadatelé:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. – divize Mimoň

https://www.vls.cz/divize/mimon  

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Regionální pracoviště Liberecko

https://www.ochranaprirody.cz/

 

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách