Archeologické léto: detail prohlídky Zaniklá středověká vesnice Pfaffenschlag

Zaniklá středověká vesnice Pfaffenschlag

Vesnice patří podle jazykového rozboru jejího jména do rozsáhlé skupiny kolonizačních vsí zakládaných na rakouském historickém území Waldviertel od 12. století. Samotný Pfaffenschlag však pravděpodobně vznikl až ve druhé polovině 13. století spolu s nedalekými Slavonicemi. Vesnice patrně zanikla během husitských válek a z důvodů nepříznivých přírodních podmínek nebyla již obnovena. Jde o jednu z mála zaniklých středověkých vsí na našem území, které byly archeologicky téměř kompletně prozkoumány. Výzkum odkryl základy 15 domů, uspořádaných ve dvou řadách podél Slavonického potoka. Jednotlivé usedlosti se skládaly z obytného domu a dvora s hospodářskými budovami, na něž navazovala pole, louky a pastviny. Většina obytných domů měla dvou nebo trojdílné uspořádání. K několika domům patřily menší podzemní sklípky nebo chodby, tzv. lochy. Součástí vsi, ve které žilo až 100 obyvatel, byl také mlýn.

Autor: Z. Kolářová.

Autor: Z. Kolářová.

Autor: Z. Kolářová.

Autor: Z. Kolářová.

Mapa areálu zaniklé středověké vesnice.

Mapa areálu zaniklé středověké vesnice.

Místo srazu: u informační cedule v prostoru archeologické lokality vedle vojenského bunkru ( pozn. na lokalitě jsou 2 informační cedule – na obou koncích hráze Spáleného rybníka, ale pouze jedna je vedle bunkru, který nelze přehlédnout).

Dostupnost – cca 200 m od silnice mezi Slavonicemi a Stálkovem – parkování u vjezdu na lesní cestu (jsou zde ale velice omezené možnosti parkování vzhledem k probíhající těžbě dřeva). Lepší je zvolit jiné parkoviště v okolí a na lokalitu dojít pěšky po značených turistických stezkách (např. parkoviště u rybníka Vožralý nebo parkoviště u pevnostního areálu cca 300 m jižně od penzionu a restaurace Bejčkův mlýn).

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách