Archeologické léto detail prohlídky: Pasohlávky: Germáni ve stínu římské pevnosti

Pasohlávky: Germáni ve stínu římské pevnosti

V důsledku příchodu římských vojsk v období markomanských válek (166-180 n. l.) se proměnily i poměry v jakých tehdy v prostoru středního Podyjí žilo místní germánské obyvatelstvo. Ve stínu římské pevnosti na Mušově tak bylo dovoleno hospodařit pouze těm skupinám, které se římskému velení podmanily či s ním „kolaborovaly“. Jedna z těchto skupin žila i na levém břehu Dyje, v prostoru dnešního okraje obce Pasohlávky. O zvláštním vztahu k římské svrchovanosti svědčí jak nálezy ze samotného sídliště, tak také unikátní pohřeb člena tehdejší germánské elity, který byl na poslední cestu vybaven množstvím unikátních předmětů, vyrobených nejlepšími germánskými řemeslníky, ale také předměty, získanými diplomatickými styky s hodnostáři Římské říše.

Místo srazu: před Restaurací u Lasa.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách