Archeologické léto detail prohlídky: Opočno

Opočno obchvat, především sídliště z doby římské

V průběhu stavby II. etapy obchvatu města Opočna (okr. Rychnov nad Kněžnou) zkoumáno především sídliště z doby římské – několik chat, železářská pec, sil a další běžné hospodářské zázemí. Jedná se o první zkoumané sídliště tohoto období v celém Podorlicku. Je provázeno nálezy spon a luxusně provedené keramiky, datování mezi roky 100 a 250 n. l. V té době zde sídlily germánské kmeny, hmotná kultura, a nejen ta je ovlivněna blízkostí římského impéria. Sídliště se rozkládá na chráněném místě pod svahem, obtékaným Zlatým potokem. Výzkum je v běhu, další nálezy kromě části sídliště kultury popelnicových polí zatím nejsou blíže datovány.

Opočno, pohled na staveniště.

Opočno, pohled na staveniště.

Opočno, římská chata s pohřbem psa.

Opočno, římská chata s pohřbem psa.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

 

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách