Archeologické léto: detail prohlídky Opava – obchvat

Opava – co odhalil západní obchvat?

Záchranný archeologický výzkum realizovaný v letech 2019 až 2021 v souvislosti s budoucí výstavbou budoucí silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní část,  přinesl velmi důležitá a především nová zjištění. V celé trase obchvatu bylo celkem zkoumáno 5 lokalit. Na první lokalitě bylo zachyceno sídliště z pozdní doby halštatské/časné doby laténské (450 – 400 př. n. l.). Další lokalita přinesla nálezy kultury se zvoncovitými poháry (cca 2300/2200 př. n. l.). Na třetí lokalitě bylo zkoumáno polykulturní sídliště. Objevily se zde kultury od období neolitu (Kultura s lineární keramikou – cca 5200 př. n. l.) až po dobu halštatskou (Slezská fáze kultury lužických popelnicových polí – cca 700 př. n. l.). Předposlední lokalitou bylo opět polykulturní sídliště s nálezy Hornoslezské lengyelské skupiny (cca 4500 př. n. l.) a Slezské fáze kultury lužických popelnicových polí (cca 700 př. n. l.). Na poslední lokalitě bylo zachyceno osídlení z eneolitu (Kultura s nálevkovitými poháry – cca od 3800 př. n. l.) a doby halštatské (Slezská fáze kultury lužických popelnicových polí – cca 700 př. n. l.).

Můžete se těšit na krásné nálezy nejen keramických nádob a plastik, ale i na bronzové šperky a v neposlední řadě i na unikátní nález zlatého šperku z období eneolitu..

 

Foto: M. Vlach.

Foto: M. Vlach.

Foto: . Vlach.

Foto: . Vlach.

Foto: K. Papáková.

Foto: K. Papáková.

Foto: K. Papáková.

Foto: K. Papáková.

Místo srazu: Opavské pracoviště Archeologického ústavu AV ČR, Brno, Pekařská 36a (ve dvoře), Opava.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách