Archeologické léto: detail prohlídky Němčice

Němčice

Lokalita rozkládající se na pomezí katastrů Němčice nad Hanou a Víceměřice představuje jedno z nejdůležitějších nadregionálních center doby laténské s vrcholem aktivit v pol. 3. – pol. 2. stol. př. Kr. Je situována na rozlehlém mírném návrší v úrodné nížině Hané a rozkládá se zhruba na 30 hektarech. Aglomerace byla objevena roku 2000 amatérskými archeology, kterým se odtud povrchovými prospekcemi a také za pomoci detektorů kovů podařilo získat velké množství nálezů z doby laténské včetně zlatých a stříbrných mincí. Neobvyklé spektrum nálezů ihned zaujalo pozornost odborníků a v letech 2003–2006 zde Ústav archeologické památkové péče Brno pod vedením M. Čižmáře prováděl systematické povrchové sběry a magnetometrické měření. Nálezy přinesly překvapující zjištění o existenci mocenského centra doby laténské, časově předcházejícího pozdně laténským oppidům s výraznými doklady specializované řemeslné výroby a intenzivních dálkových obchodních vztahů, zejména s oblastmi v prostoru Středozemního moře.

Doklady specializované výroby se vztahují jak k bronzové metalurgii a výrobě mincí, tak k výrobě skleněných předmětů. Z Němčic známe řadu dokladů souvisejících s produkcí modrých skleněných korálků (polotovary, zmetky, kapky, vlákna, surové sklo) a poprvé se podařilo získat také zmetek vzniklý při výrobě skleněného náramku. Sklářská výroba byla doposud předpokládána na řadě evropských lokalit na základě množství předmětů, přítomnosti menšího množství surového skla, nicméně přímé důkazy o fungování laténských sklářských dílen postrádáme. Němčice se tak staly nejstarší prokázanou sklozpracující dílnou severně od Alp. Zachycení koncentrace sklářského odpadu bylo také podnětem k podání projektu, díky němuž bylo možné v minulém roce na lokalitě poprvé zahájit terénní archeologický výzkum (Ústav archeologické památkové péče a Moravské zemské muzeum). Letošní část výzkumu, kterou bude možné si prohlédnout, je pak zaměřena na odkrytí keltské polozemnice a čtvercového areálu (tzv. svatyně).

Letecký pohled na lokalitu. Foto: I. Čižmář.

Letecký pohled na lokalitu. Foto: I. Čižmář.

Pohled na plochu výzkumu v roce 2021. Foto: I. Čižmář.

Pohled na plochu výzkumu v roce 2021. Foto: I. Čižmář.

Fragmenty skleněných laténských náramků z lokality Němčice. Foto: H. Čižmářová.

Fragmenty skleněných laténských náramků z lokality Němčice. Foto: H. Čižmářová.

Místo srazu: křižovatka polních cest mezi Němčicemi nad Hanou a obcí Doloplazy-Poličky. Vozidlo lze nechat v obci Poličky a polními cestami dojít až k místu výzkumu.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách