Archeologické léto: detail prohlídky Nedachlebice

Nedachlebice

Jedná se o mohylník – raně středověké mohylové pohřebiště přisuzované slovanskému obyvatelstvu. Mohylník představuje skupina 31 mohyl, jejichž výška od úrovně terénu se pohybuje od 25 do 140 cm. Mohylník se nachází na mírném návrší v nadmořské výšce 330–332 m n.m. Leží asi 2 km východně od okraje intravilánu obce Mistřice. Jihozápadní roh mohylníku je dobře lokalizovatelný. Jedná se o trojmezí katastrů obcí Nedachlebice, Bílovice a Mistřice, které je zároveň křižovatkou tří lesních cest, a je označeno dobovým hraničním kamenem s čitelným letopočtem 1725.

Z pohledu archeologie se jedná o příklad relativně dobře zachovalého mohylového pohřebiště raně středověkého slovanského obyvatelstva v prostoru jihovýchodní Moravy. Lokalita představuje ukázku předkřesťanského pohřebního ritu Slovanů. Samotné místo má však také historicky symbolický význam pro obyvatele okolních vsí. O dlouhodobém povědomí o jeho existenci svědčí jeho lidový eponymní název „Mohylové hroby“.

 Hraniční kámen u mohylníku. Foto Z. Kuchař.

Hraniční kámen u mohylníku. Foto Z. Kuchař.

Neporušená mohyla. Foto: Z. Kuchař.

Neporušená mohyla. Foto: Z. Kuchař.

Dobový snímek z vykopávek mohylníku (zdroj archiv Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě).

Dobový snímek z vykopávek mohylníku (zdroj archiv Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě).

Místo srazu: u odpočinkového místa „Mohylové hroby“. Místo je nejlépe dostupné z obce Mistřice po turistické trase Cyrilometodějská stezka. Vzdálenost lokality od obce Mistřice je cca 2,5 km východně od obce.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách