Archeologické léto: detail prohlídky Nechvalín

Nechvalín

Tvrziště Klobouk je charakteristické netypickou dvojdílnou dispozicí. Jde o pozůstatky tvrze typu motte nacházející se na výrazné vyvýšenině, které jsou díky absenci vysoké vegetace velice dobře viditelné. Tvrziště se skládá z jádra na severní straně a předhradí na straně jižní. Oválné předhradí je chráněno šíjovým příkopem (šířka až 15 m, hloubka až 3 m) a valem. Jádro bylo obehnáno valem a příkopem (šířka 23 m, hloubka 4,5 m). První zmínka o Nechvalínu pochází ze 13. století, ale není vyloučeno, že již v raně středověkém období stával v těchto místech dvorec. Ten snad dokládá nález čtyř hrobů s meči datovaný do velkomoravského období. Před pol. 14. století byla na vyvýšenině vybudována tvrz, ale v r. 1529 je již sídlo uváděno jako pusté. Lokalita byla do odborné literatury poprvé uvedena r. 1930, poslední shrnutí poznatků o ní pochází z r. 2001.

Autor M. Bálek

Autor M. Bálek

Místo srazu: na parkovišti před zemědělským družstvem (u křížku).

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách