Archeologické léto: detail prohlídky Hradiště „Na Propadeném zámku“

Hradiště „Na Propadeném zámku“

Malé hradiště ohraničené dodnes patrným valovým opevněním s pomístním názvem „Na Propadeném (Zpropadeném) zámku“ leží jihozápadně od obce Branov na zalesněné ostrožně ukončující hřeben vrchu Štulec v nadmořské výšce 355-363 m na pravém břehy řeky Berounky. O datováni hradiště, zaznamenaného už nejstarší generací českých archeologů v 19, století, dlouho panovaly nejasnosti. Teprve výzkumy ZČU v Plzni a Muzea T.G.M. Rakovník v posledních patnácti letech potvrdily, že ostrožna byla využívána v pozdní době bronzové, v nejmladší fázi laténu a poté i v období od poslední třetiny 8. století do počátku 9. století. Obecně však pravěké a středověké aktivity na hradišti nemůžeme označit za nijak rozsáhlé. Pro všechna období zřejmě plnilo roli dočasného útočiště a strážního bodu nad přechodem nedaleké řeky Berounky.
Hradiště má trojúhelníkovitý tvar o rozměrech cca 450 x 120/130 m. Středem hradiště prochází lesní cesta, která stoupá do prostoru ostrožny jižním svahem od osady „V luhu“ a na hradišti protíná valy.  Úzká šíje na jihozápadě je přepažena dvěma příčnými valy částečně patrnými v terénu, které lze datovat do pozdní doby bronzové. V erodovaném zářezu lesní cesty je patrný řez valem v podobě spečené žárové vrstvy. Zhruba v půlce délky ostrožny byly vybudovány další dva příčné valy spadající patrně do raného středověku, na severozápadním boku jsou spojené obvodovým valem. Boky hradiště tvoří strmé srázy na severozápadní straně spadající k Berounce. Celková využívaná plocha je odhadnutá na 2,3 ha. V severovýchodní části ostrožny cca byla zjištěna zaniklá úvozová cesta, naznačující zřejmě původní přístup do hradiště. Na některých místech trasy jsou vidět pozůstatky milířišť, související s hospodářským rozmachem křivoklátského panství pod správou knížecího rodu Fürstenberků v 18. a 18. století.
Za připomenutí stojí, že hradiště stojí nad místy, která proslavily povídky a romány známého spisovatele Oty Pavla, a především filmy, které podle nich byly natočeny. Z vyhlídky nad hlubokým údolím řeky Berounky tak lze obhlížet nejen přívoz a splav, kde budoucí spisovatel „potkal ryby“, ale také ostrov, kde Otův tatínek Leo číhal na srnce a rovněž legendární odbojářskou výletní restauraci U Rozvědčíka. Prohlídku hradiště lze spojit i s návštěvou přívozu a prohlídkou nevelké expozice věnované Oto Pavlovi.

Autor: Z. Šámal.

Autor: Z. Šámal.

Autor: Z. Šámal.

Autor: Z. Šámal.

Parkování je možné na návsi. Vzhledem k probíhající stavbě kanalizace v obci je možné, že část návsi bude ve stavu ztěžujícím manévrování vozidel, rovněž příjezd do obce může být poznamenán krátkou objížďkou.

Při výstupu z údolí Berounky je třeba překonat převýšení cca 110 m. Délka trasy dosahuje necelých 6 km, v případě potřeby ji lze mírně zkrátit.

Místo srazu: před obchodem na návsi obce Branov naproti obecnímu úřadu.

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách