Archeologické léto: detail prohlídky Zaniklá středověká vesnice Mstěnice

Zaniklá středověká vesnice Mstěnice

Ačkoliv nejstarší osídlení v areálu Mstěnic lze datovat již do dob pravěku a byly zde objeveny také nálezy z raného středověku, lokalita je nejznámější detailně prozkoumaným vrcholně středověkým osídlením venkovského charakteru.
Okolo poloviny 13. století byl na výběžku potoka Rouchovanky založen malý jednoduchý hrádek, který patrně dle nálezů keramiky nepřežil konec 13. století. Osídlení se v průběhu 2. poloviny 13. století přesouvá jižněji a funkci hrádku zcela nahrazuje zděná tvrz s obytnou věží a vodním příkopem v areálu nově vznikající vsi. Podle archeologických výzkumů, prováděných od 2. poloviny 20. století pod vedením V. Nekudy, měly Mstěnice čočkovitou náves obklopenou běžnými usedlostmi, již zmíněnou tvrz, panský dvůr a vodní mlýn.

Autor: Z. Kosarová.

Autor: Z. Kosarová.

Místo srazu: u první informační tabule směrem od Mstinského rybníka/Rouchovan.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách