Archeologické léto: detail prohlídky Mohyla Žuráň

Mohyla Žuráň

Polykulturní funerální lokalita rozprostírající se na přirozeném návrší. Zde byly postupně vybudovány hroby různých kultur. Nejstarší mohyla z mladší doby kamenné patřila kultuře se šňůrovou keramikou, později mohyly a hroby z pozdní doby bronzové, které patřily podolské kultuře. Nakonec na tomto místě vyrostla kamenná stavba, překrývající nejen starší mohyly a hroby, ale především dvě královské hrobky z doby stěhování národů. Starší, ukrývající mužský pohřeb z 2. pol. 5 stol. a mladší z 1. pol. 6 stol., patřící urozené ženě. Ač byly obě hrobky vykradené již brzy po svém vzniku, stále zde zůstává řada unikátních artefaktů a nevyřešených otázek.

Autor: A. Knechtová.

Autor: A. Knechtová.

Zdroj: ARÚB

Zdroj: ARÚB

Místo srazu: přímo na místě – na mohyle. Pouze v případě nepříznivého počasí by prohlídka začala v muzeu – ve Šlapanicích.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách