Archeologické léto detail prohlídky: Mohylník Mohelno

Mohylník Mohelno

Pravěké pohřebiště ze starší doby železné je prozatím jediné doložené mohylové pohřebiště v Kraji Vysočina. Jeho dominantou je velká a bohužel také jediná přeživší mohyla z doby halštatské, zachovaná díky božím mukám sv. Antoníčka. V nitru doposud archeologicky nezkoumané mohyly se pravděpodobně ukrývá hrob člena tehdejší společenské elity, ovládající zdejší kraj před více než 2500 lety. Samotná mohyla i její okolí, ve kterém lze předpokládat další, dnes již orbou zničené hroby, je součástí národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step, jejíž dominantou je hluboce zaříznutý kaňon řeky Jihlavy.
Archeologicky bylo naopak zkoumáno jiné, dnes již v terénu neznatelné, ale původně také mohylové pohřebiště, situované nedaleko první nekropole. Jeho součástí byly v drtivé většině žárové hroby, vyskytly se však i pohřby kostrové. Pohřební jedinci byli na posmrtný život vybavování milodary v podobě keramiky, šperků či zbraní a identifikovány byly také rozličné úpravy hrobů, resp. pohřebních komor.

Archeologický výzkum mohyly. Autor P. Kos.

Archeologický výzkum mohyly. Autor P. Kos.

Mohyla s božími muky sv. Antoníčka. Autor: M. Bálek.

Mohyla s božími muky sv. Antoníčka. Autor: M. Bálek.

Místo srazu: parkoviště u národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách