Archeologické léto: detail prohlídky Ludéřov

Ludéřov

Na katastru Ludéřova se nachází hned několik významných archeologických nalezišť. Poprvé se objevily v archeologické literatuře díky nálezu unikátního hrobu kovolitce z pozdní doby kamenné (kultury zvoncovitých pohárů), poté díky nové dataci známého objektu tzv. Švédských šancí do doby laténské a jejich interpretaci jako keltské svatyně (tzv. viereckschanze). Od 90. let 20. století zde pak byly prováděny i řádné archeologické výzkumy, které lokalizovaly místní středověkou tvrz a později objevily i eneolitické mohylové pohřebiště kultury nálevkovitých pohárů. Výprava bude směřována zejména na Švédské šance, neboť seznámí účastníky s novou (přesněji staronovou) interpretací této lokality podloženou nedávnými archeologickými výzkumy.

 Autor: M. Mucha.

Autor: M. Mucha.

Místo srazu: u barokní sýpky v obci Ludéřov.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách