Archeologické léto: detail prohlídky Litovel

Litovel – archeologie středověkého města

Někdejší královské město Litovel bylo založeno v 50. letech 13. století Přemyslem Otakarem II. V uplynulých letech proběhla na území města řada záchranných archeologických výzkumů, které značnou měrou přispěly k poznání jeho minulosti. Naše putování středověkou Litovlí zahájíme před kostelem sv. Filipa a Jakuba na Starém městě, kde se nacházelo předlokační trhové sídliště. Přes Uničovské předměstí (Svatojánský most, zaniklý řádový dům sv. Ducha se špitálem a kostelem) se přesuneme do historického jádra města, kde se nachází kostel sv. Marka a kaple sv. Jiří. Na náměstí Přemysla Otakara se seznámíme s výsledky archeologického výzkumu, který zde probíhal roku 2014 (vodní dílo Nečíz, zaniklý most, pranýř). Na závěr se budeme věnovat městskému opevnění.

Archeologický výzkum na nám. Přemysla Otakara (zdroj archiv Národního památkového ústavu).

Archeologický výzkum na nám. Přemysla Otakara (zdroj archiv Národního památkového ústavu).

Letecký snímek města (zdroj archiv Národního památkového ústavu).

Letecký snímek města (zdroj archiv Národního památkového ústavu).

Pozůstatek pranýře na nám. Přemysla Otakara (zdroj archiv Národního památkového ústavu).

Pozůstatek pranýře na nám. Přemysla Otakara (zdroj archiv Národního památkového ústavu).

Místo srazu: Staroměstské náměstí, před kostelem sv. Filipa a Jakuba.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách