Archeologické léto: detail prohlídky Hrad Litice

Hrad Litice

Dobře čitelné terénní relikty jednoho z nejstarších šlechtických hradů na našem území. Na lokalitě je možné sledovat stavební vývoj hradního areálu a rekonstruovat podobu jeho jednotlivých částí. Při výkladu bude věnována pozornost funkcím, které hrad v době svého života plnil a důvodům jeho vzniku. Zrad byl založen na místě staršího pravěkého osídlení. Poprvé byl hradní ostroh opevněn patrně již mladší době kamenné. Další etapy využití budoucího hradního staveniště je možné datovat do starší doby železné, a raného středověku. Plocha zaniklého hradu pak byla využívána nejen v průběhu novověku, ale také na konci II. světové války. Z tohoto období pochází dvě palebná postavení dochovaná v prostoru hradního jádra. Pro návštěvníky bude připravena ukázka archeologického materiálu z různých období využití lokality.

Místo setkání:u zříceniny hradu Litice v ulici U Hradu.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách