Archeologické léto detail prohlídky: Oppidum České Lhotice

Oppidum České Lhotice

Nad řekou Chrudimkou, na samém úpatí Železných hor se nachází jediné východočeské oppidum České Lhotice s celkovou výměrou okolo 31 ha. Přestože velká část plochy byla již od středověku zemědělsky využívána, doposud výrazný terénní reliéf oppida přitahoval zájem badatelů od poloviny 19. století. Systematické výzkumy však probíhaly až v 70. a 80. letech 20. století a lokalita je dnes archeologickou památkovou rezervací. Dnes je možné vidět mohutné opevnění tvořené trojnásobné valové opevnění. Na samém vrchu se rozkládá prostorná „akropole“.

Oppida představují výrazný evropský fenomén závěru doby laténské. Mimo jiné byla společenskými a ekonomickými centry, výhodou byly i blízké výchozy nerostných surovin a dostatečný rozhled po krajině. České Lhotice, nacházející se na spojnici mezi Moravou a Čechami, tvořily důležitý komunikační uzel. Těsnější vazba byla udržována především s moravským oppidem Staré Hradisko.  Podobně jako je tomu u jiných oppid, se zde předpokládá čilý obchodní ruch a specializovaná výroba (např. doklady metalurgických aktivit). Přestože, v porovnání s některými jinými oppidy, je jeho nálezový fond prozatím skromnější, pochází z něj artefakty místní i vzdálenější provenience. Nechybí tisíce fragmentů keramických nádob, mlecí kameny – žernovy, železné nástroje, bronzové, skleněné či jantarové šperky. Výjimečný nález představuje dobové falzum zlaté mince.

České Lhotice svým dosud zachovalým opevněným a výrazným Geniem loci přitahují i dnes. Mimo jiné se staly impulzem ke  zbudování archeoskanzenu v obci pod hradištěm, který si klade za cíl přiblížit život na dávném oppidu i dnes.

Letecký snímek. Autor: M. Gojda.

Letecký snímek. Autor: M. Gojda.

Jižní část opevnění od východu. Autor: J. Marounek.

Jižní část opevnění od východu. Autor: J. Marounek.

Jižní část opevnění. Autor: J. Marounek.

Jižní část opevnění. Autor: J. Marounek.

Místo srazu: Náměstí 77, Nasavrky – restaurace Pod Lipou.

Do obce jezdí autobus (zastávka Nasavrky – náměstí); parkování je možné na rovněž náměstí; po skončení exkurze na oppidu je možné navštívit archeoskanzen „Země Keltů“ v Nasavrkách.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

 

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách