Archeologické léto: detail prohlídky Landek

Landek

Lokalita je významná svou polohou, která umožňovala kontrolu tzv. jantarové stezky. Jihozápadní část landeckého návrší sloužila jako místo k sídlení již paleolitickým lovcům a pocházejí z ní nejstarší doklady využití černého uhlí. Areál byl objeven v r. 1923 a výzkumy probíhaly nárazově až do 90. let 20. stol. Objeveno zde bylo několik ohnišť, kamenné nástroje, pozůstatky zvířecích kostí (např. koně, soba a mamuta) a především ženská figurka – tzv. Petřkovická venuše. Temeno ve východní části lokality náleželo raně středověkému hradišti z 8. stol. a později středověkému zeměpanskému hradu ze 2. pol. 13. stol.; hrad zanikl ve 2. pol. 15. stol. Tato část areálu byla archeologicky zkoumána od roku 1924, nárazově až do roku 1998. Vnitřní areál hradiště o rozloze 0,6 ha uzavírá fortifikační systém tvořený dvojicí příkopů a valů, který byl využit při stavbě hradu. Kromě nevelkého reliktu zdiva z části hradního jádra se však do dnešní doby další stavební prvky nedochovaly.

Autor: M. Frouz.

Autor: M. Frouz.

Zdroj: Muzeum Ostrava

Zdroj: Muzeum Ostrava

Místo srazu: u turistického přístřešku.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách