Archeologické léto detail prohlídky: Křižánky – zaniklá středověká ves, slatinné louky a památné lípy

Křižánky – zaniklá středověká ves, slatinné louky a památné lípy

Interdisciplinární exkurze z cyklu Za pískovcovým fenoménem Českého ráje – archeologie, historie, botanika, geologie a ochrana přírody na území zaniklé středověké vsi a při hranici bývalých panství významných šlechtických rodů Černínů a Šliků.

První zmínky o vsi Křižánky pochází již z 11. století, písemné prameny ves dále uvádějí především během 14. století, kdy patřila Janu z Michalovic a opuštěna byla pravděpodobně na počátku 16. století, neboť roku 1556 je již uváděna jako zpustlá. Na místě jsou dnes nejlépe patrné pozůstatky tvrze, z níž se zachovalo valové opevnění lichoběžníkového tvaru převyšující okolní terén o více než 2 metry, a areál kostelíka s hřbitovem ohrazeným mělkým příkopem. V archeologické části exkurze se účastníci dozví jak mohla ves s tvrzí v době své existence vypadat a fungovat.

Foto: L. Šoltysová.

Foto: L. Šoltysová.

Foto: L. Šoltysová.

Foto: L. Šoltysová.

Foto: L. Šoltysová.

Foto: L. Šoltysová.

Foto: L. Šoltysová.

Foto: L. Šoltysová.

Místo srazu: odstavná plocha před hájenkou Křižánky u Zelenecké Lhoty.

Hlavní pořadatel: Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje – Dům přírody Českého ráje (https://strevlik.cz/, https://www.dumprirody.cz/ceskyraj/)

Spolupořadatelé: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (https://www.ochranaprirody.cz/)

Regionální muzeum a galerie v Jičíně (https://www.muzeumhry.cz/)

Český svaz ochránců přírody – ZO Křižánky (http://www.csopkrizanky.cz/)

Geopark Český ráj (http://www.geoparkceskyraj.cz/)

a ARÚ

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

 

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách