Archeologické léto: detail prohlídky Přírodní rezervace Krašov

Přírodní rezervace Krašov

Prohlídka začne u hospodářského dvora Rohy, následuje zastavení u Rožského dubu na hrázi zaniklého Rožského rybníka. Odtud se vydáme směrem k Přírodní rezervaci Krašov, cestou si prohlídneme skanzen roubenek, náhon krašovských mlýnů a zaniklé Krašovské rybníky. Od nich se  šíjovým příkopem vydáme do samotného předhradí Krašova, kde jsme si prohlédneme pozůstatky předpokládané bateriové věže a kovárny. Následovat bude prohlídka reliktů krašovských mlýnů a prohlídka největšího Krašovského vodopádu. Od potoka vystoupáme opět do předhradí, kde jsou k vidění pozůstatky spikly, sladovny a pivovaru s dochovaným ležáckým sklepem. Nakonec bude prohlídka zříceniny Krašova.

Pohled z ležáckého sklepa. Autor: D. Stráník.

Pohled z ležáckého sklepa. Autor: D. Stráník.

Skanzen u Krašova. Autor: D. Stráník.

Skanzen u Krašova. Autor: D. Stráník.

Pohled do údolí Berounky z Krašova. Autor: D. Stráník.

Pohled do údolí Berounky z Krašova. Autor: D. Stráník.

Hospodářský dvůr Rohy - objekt tzv. zámečku. Autor: D. Stráník.

Hospodářský dvůr Rohy - objekt tzv. zámečku. Autor: D. Stráník.

Trasa procházky kopíruje průběh  hlavní hradní cesty s odbočkami na lesní cesty a cestičky, doporučená je vhodná turistická obuv, délka trasy je cca 8 km. Trasa je vhodná i pro kočárky a méně zdatné jedince, za předpokladu, že vynechají odbočky po lesních cestičkách. Hlavní skupina se vždy bude vracet na hlavní hradní cestu, kde se s nimi znovu spojí.

Místo srazu: u hospodářského dvora Rohy.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách