Archeologické léto: detail prohlídky Archeologie města Kraslic

Archeologie města Kraslic

Archeologické poznání města Kraslic bylo dlouhou dobu opomíjeno a do archeologického zájmu se dostává až v posledních letech.
Základ města vytvořila vesnice vzniklá v podhradí, roku 1370 povýšená na město. Na rozvoji obce se pak významně podílela těžba barevných kovů, textilní průmysl či výroba hudebních nástrojů.
Předmětem komentované prohlídky bude podání výkladu k nálezům a otevřeným archeologickým sondám plánovaného archeologického výzkumu v centru města.

Místo srazu: sraz u památníku povýšení na město Karlem IV. na nám. 28. října v Kraslicích.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách