Archeologické léto: detail prohlídky Sázavský klášter

Sázavský klášter

Třetí nejstarší mužský klášter v Čechách, založený v 30. letech 11. století poustevníkem sv. Prokopem. Počátky benediktinského kláštera jsou spojeny s používáním staroslověnštiny a obou slovanských písem, hlaholice i cyrilice. Klášter byl zrušen Josefem II. roku 1785. Archeologický výzkum Sázavského kláštera započal již na konci 30. let 20. století a dodnes není zcela ukončen. Archeologie přinesla cenné poznatky o stavební historii kláštera a úkolem speciálních komentovaných prohlídek bude přiblížit výsledky archeologického bádání v Sázavském klášteře nejširší veřejnosti.

Zvýhodněné vstupné.

Autor: S. Dvořáčková.

Autor: S. Dvořáčková.

Místo srazu: u pokladen.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách