Archeologické léto detail prohlídky: Klášter Nová Říše

Klášter Nová Říše

Novoříšský premonstrátský klášter s kostelem sv. Petra a Pavla byl původně ve 13. století založen jako ženský premonstrátský klášter. Podle barokní tradice byl založen místní drobnou šlechtou z nedalekého Červeného Hrádku – Markvartem a Vojslavou z Hrádku v roce 1211. Za husitských válek v 15. století byl několikrát poničen a v následujícím období 2. poloviny 15. a v 16. století opravován. V 17. století kanovnice vystřídali premonstráti ze Zábrdovic, a kromě čtyřicetileté pauzy za komunistické diktatury v letech 1950 až 1990 ho obývají dodnes. Kromě archeologických výzkumů prezentujeme i historii premonstrátského řádu a stavební vývoj kláštera.
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o. provádí archeologické výzkumy v areálu kláštera od roku 2008. V současné době probíhá sondáž rajského dvora, kde byla odhalena kamenná architektura jižní části křížové chodby a částečně i přilehlého převorství. Kromě kamenné architektury na rajském dvoře návštěvník uvidí i malou archeologickou expozici instalovanou v roce 2020 v prvním patře kláštera vedle známé novoříšské knihovny. Tuto společně s expozicí obrazů a liturgických předmětů zvanou klenotnice si může návštěvník prohlédnout v rámci placeného prohlídkového okruhu s místním průvodcem po skončení archeologické prezentace. Po prohlídce archeologické expozice následuje přesun přes dnes již prozkoumaný a znovu zadlážděný ambit do kaple sv. Anny Samotřetí, kde prezentujeme výzkum barokní hrobky založené v roce 1641. Interiér hrobky je nepřístupný a bude přímo v kapli představen na fotografiích. Prohlídka končí v barokním chrámu sv. Petra a Pavla, odkud návštěvník vychází zpět na parkoviště před kostelem.

Autor: D. Zimola.

Autor: D. Zimola.

Autor: D. Zimola.

Autor: D. Zimola.

Místo srazu: Nová Říše – na parkovišti před kostelem sv. Petra a Pavla

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

 

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách