Archeologické léto: detail prohlídky Kněží hora u Katovic

Kněží hora u Katovic

Výšinné sídliště z období pravěku a opevněné hradiště raně středověkého stáří představuje výraznou kulturní památku a jedno z nejrozsáhlejších opevněných sídel raně středověkého období v jižních Čechách. Tato lokalita může návštěvníkům poskytnout k vidění celou řadu dobře zachovaných terénních antropogenních objektů, zejména se jedná o fortifikační systémy v podobě několikanásobných valů a příkopů. Hradiště je tvořeno nejen centrální částí „akropolí“, ale také několika předhradími s množstvím různých bran a vstupů. Kromě starších archeologických výzkumů byla tato lokalita zkoumána P. Menšíkem v letech 2016-2017 v rámci letních studentských praxí KAR ZČU, díky kterým se podařilo odhalit řadu nových skutečností o této lokalitě. Tyto poznatky byly vydány v rámci monografického zpracování v roce 2020.

Místo srazu je vyznačeno bodem na mapě.

Místo srazu je vyznačeno bodem na mapě.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách