Archeologické léto: detail prohlídky Stará Kateřinská jeskyně

Stará Kateřinská jeskyně

Kateřinská jeskyně je situována v severní části Moravského krasu, v závěru krasového kaňonu Suchý žleb. Výrazné portály jeskyní Moravského krasu byly v pravěku vyhledávanými sídlišti. Zmiňované jeskyně je zajímavá zejména svým osídlením v období neolitu. V Kateřinské jeskyni byly v roce 2019 objeveny nejstarší jeskynní kresby na našem území.

Jeskyně Moravského krasu přitahovaly lidstvo již od počátků. V mnoha důkladně prozkoumaných jeskyních jsou doloženy stopy osídlení již od paleolitu, a to druhy Homo neanderthalensis i Homo sapiens. Osídlení Kateřinské jeskyně je archeologickými nálezy potvrzeno od období magdalenienu (mladší paleolit), nejzajímavější nálezy ale pochází z pozdního neolitu a eneolitu. V prostorách Staré Kateřinské jeskyně byly objeveny uhlíkové kresby, jejichž stáří bylo v letech 2019–2020 určeno radiouhlíkovou metodou na 6300–7000 let. Jsou to dosud nejstarší zjištěné kresebné stopy v jeskyních na území České republiky.

Důležité! Návštěvníci si platí standardní vstupné do Kateřinské jeskyně – 140,- Kč (plné), 100,- Kč (snížené), 80,- Kč (děti).

Autor: P. Zajíček.

Autor: P. Zajíček.

Místo srazu: u pokladny mezi Domem přírody Moravského krasu a Kateřinskou jeskyní.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách