Archeologické léto: detail prohlídky Lhota u Kamenných Žehrovic

Lhota u Kamenných Žehrovic

Mohylník, čítající 5 mohyl se rozprostírá na jižním svahu Žilinského kopce (ZM 1012 14 20), jenž spadá do Lánské pahorkatiny, která je součástí celku Křivoklátské vrchoviny. Mohylník se nachází v soustavně zalesněném prostředí, tvořeném květnatými bučinami. Všech pět mohyl je na povrchu dosud stále dobře patrných. Jako nejvýraznější zásahy do mohylových těles se jeví stopy po odborném výzkumu vedeném Albínem Stockým v roce 1926, kterému byly podrobeny všechny mohyly. Mohyly č. 03 a 04 jsou do značné míry poškozeny činností lesní zvěře. Na stavbu všech pěti mohyl byla použita hlína v kombinaci s kamenem. Výzkum, který trval s přestávkami od roku 1926 až do roku 1948, vedli nejprve Albín Stocký, pracovník NM a od r. 1929 profesor Univerzity Karlovy, a jeho nástupce v NM Jiří Neustupný. Nálezy z výzkumu jskou uložené v Národním Muzeu, z průzkumů Muzea T.G. M. Rakovník je několik zajímavých nálezů, které si budou moci účastníci prohlédnout na lokalitě. Z korespondence zachované v archivu Kanceláře PR vyplývá, že tento výzkum inicioval už od roku 1922 přímo prezident T. G. Masaryk, který delegoval kancléře Přemysla Šámala, aby na základě zpráv od lesních správců osobně kontaktoval Albína Stockého s výzvou k návštěvě místa a odborným výkopům s navrhovanou subvencí 5 000,-Kč. Není bez zajímavosti, že Stockému v prvním roce stačilo pouhých 1 500,-Kč. Nálezy a fotodokumentaci Stocký prezentoval přímo prezidentovi, který měl o výzkum enormní zájem, neboť byl nejspíše vzhledem k osobní znalosti místa ze svých vyjížděk na koni otcem myšlenky prozkoumání mohyl.

President T. G. M. v jezdeckém obleku s dělníky v mohyle.

President T. G. M. v jezdeckém obleku s dělníky v mohyle.

Současný stav jedné z mohyl se stále patrným výkopem po výzkumu. Autor: J. Bezáková.

Současný stav jedné z mohyl se stále patrným výkopem po výzkumu. Autor: J. Bezáková.

Místo srazu: Hřiště SK Lhota, parkování u hřiště.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách