Archeologické léto detail prohlídky: Pravěké a raně středověké hradiště Kal

Pravěké a raně středověké hradiště Kal

Hradiště s místními názvy Hradiště a Vala (Valy) je situováno na výrazném dvojvrší, které odděluje od okolí dvojice strmých údolí Bystřice a jejího pravostranného přítoku. S okolním terénem je dvojvrší snadno přístupné pouze úzkou šíjí od severu. Naopak svahy o sklonu až 22° a převýšení obou vrcholů nad vodotečemi o 90 a 100 m činí z této terénní konfigurace strategickou polohu. V období kultur popelnicových polí došlo k opevnění plošiny Valy, které sestává ze dvou souběžných obloukovitých linií na severu. Nejzachovalejší je druhý (vnitřní), který sestává z příkopu, bermy a valového tělesa. Výzkumy z 20. století přinesly celou řadu zajímavých postřehů především o dimenzích příkopů a konstrukci vnitřní hradební linie. Celkově byla opevněna/využívána plocha kolem obou vrcholů o rozloze přesahující 30 hektarů. Opevnění polohy „Hradiště“ je bohužel nepříliš zřetelně zachováno a také poznatky o něm jsou velice torzovité.
Slovanské opevnění lokality využilo rozvalené starší hradby vnitřní opevňovací linie na severu plošiny „Valy“. Nová hradba byla vybudována nad touto destrukcí s využitím roštové konstrukce doplněné v lící kamennou zdí. Nově bylo vybudováno také opevnění na jižním okraji plošiny. Pozoruhodná je také umělá vyvýšenina v jihozápadní části vnitřní plochy.
Z hradiště pochází řada nálezů získané především povrchovými sběry, ale také sondáží. Nalezené artefakty náleží již starší době kamenné, dále z přelomu mladší a pozdní doby kamenné, období popelnicových polí doby bronzové a starší doby železné, ze zahloubených objektů pochází nálezy doby laténské a raného středověku. Hradiště bylo zkoumáno geofyzikálními metodami, dálkovým průzkumem země a povrchovou prospekcí. Především v poslední době došlo k zajímavým nálezům, kterými především veřejnost obohatila regionální muzejní sbírky. Dozvíte se celou řadu detailů z výzkumů hradiště, ale také otázek, které čekají na zodpovězení.

Autor:R. Novák.

Autor:R. Novák.

Autor: R. Novák.

Autor: R. Novák.

Místo srazu: Rozcestí Na Podhájí přibližme 700 m jižně od obce Kal.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

 

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách